Daily Archives: 2021/09/09

9 09, 2021
 • 恩典時刻
  Permalink Gallery

  《恩典時刻:時代論壇》主持: 羅民威、陳珏明

《恩典時刻:時代論壇》主持: 羅民威、陳珏明

2021/09/09 23:00:18|-- Featured --, -- 香港台 --, 恩典時刻|0條評論|

[...]
9 09, 2021
 • D100羅家聰六十分鐘經人論
  Permalink Gallery

  《D100羅家聰六十分鐘經人論:1. 美國失業率持續下滑,政策也需恢復正常化,否則通脹再上有爆煲風險;北交所、橫琴粵澳方案等新猶,真有發展空間?2. 羅博士以對數通道測出下一個美匯關鍵位置;追完鋁價下個目標追銅價?加密貨幣新秀Solana (SOL),是龍還是鳳?!》 第25季 第1集 主持:羅家聰

《D100羅家聰六十分鐘經人論:1. 美國失業率持續下滑,政策也需恢復正常化,否則通脹再上有爆煲風險;北交所、橫琴粵澳方案等新猶,真有發展空間?2. 羅博士以對數通道測出下一個美匯關鍵位置;追完鋁價下個目標追銅價?加密貨幣新秀Solana (SOL),是龍還是鳳?!》 第25季 第1集 主持:羅家聰

2021/09/09 23:00:09|(第25季) D100羅家聰 六十分鐘經人論, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

如未能下載節目重溫︰由於其中一款網頁瀏覽器-Google Chrome的升級,未能與D100網頁對應,導致各位聽眾未能下載節目重溫。 如需要下載D100節目重溫,目前階段上,請使用另一個網頁瀏覽器-Firefox 下載, 待Google Chrome 的修正版本推出,以解決未能下載的問題。 亦可按右click選擇另存連結為,即可下載。不便之處,敬請見諒。

[...]
9 09, 2021
 • 香蕉俱樂部
  Permalink Gallery

  《香蕉俱樂部:喺前度身上學到嘅嘢》第二十五季第二集 主持:杜浚斌、Nicole、禮賢同學 (逢星期二四晚上10點直播 ☎PHONE IN 熱線: 1872977)

《香蕉俱樂部:喺前度身上學到嘅嘢》第二十五季第二集 主持:杜浚斌、Nicole、禮賢同學 (逢星期二四晚上10點直播 ☎PHONE IN 熱線: 1872977)

2021/09/09 22:00:36|(第25季) 香蕉俱樂部, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]
9 09, 2021
 • 旅遊玩家
  Permalink Gallery

  《旅遊玩家:遊酒日本》第二十五季第一集 主持:小卓 , 旅遊鍾

《旅遊玩家:遊酒日本》第二十五季第一集 主持:小卓 , 旅遊鍾

2021/09/09 21:00:26|(第25季) 旅遊玩家, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]
9 09, 2021
 • 東瀛搜奇+重大犯罪課
  Permalink Gallery

  《重大犯罪課 : 澀谷少年鎗魔事件》第25季1集 主持:藍秀朗

《重大犯罪課 : 澀谷少年鎗魔事件》第25季1集 主持:藍秀朗

2021/09/09 21:00:21|(第25季) 東瀛搜奇+重大犯罪課, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]
9 09, 2021
 • 寶寶搞乜鬼
  Permalink Gallery

  《寶寶搞乜鬼︰現代農人講學問》第二十五季第一集 主持:寶珠、寶堅 嘉賓:筍菜園 龍眼哥 , Sharon

《寶寶搞乜鬼︰現代農人講學問》第二十五季第一集 主持:寶珠、寶堅 嘉賓:筍菜園 龍眼哥 , Sharon

2021/09/09 21:00:19|(第25季) 寶寶搞乜鬼, -- Featured --, -- 網台 --|1條評論|

[...]