Q爺黎則奮

13 08, 2019
 • 長Q直進
  Permalink Gallery

  《長Q直進: 逆權運動的策略與成果》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

《長Q直進: 逆權運動的策略與成果》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

2019/08/13 19:00:30|-- Featured --, -- 香港台 --, 長Q直進|迴響已關閉|

[...]
6 08, 2019
 • 長Q直進
  Permalink Gallery

  《長Q直進: 三罷運動的影響力不夠 可以做多幾多野?!!》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

《長Q直進: 三罷運動的影響力不夠 可以做多幾多野?!!》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

2019/08/06 19:00:31|-- Featured --, -- 香港台 --, 長Q直進|迴響已關閉|

[...]
30 07, 2019
 • 長Q直進
  Permalink Gallery

  《長Q直進: 分析港澳辦記者會 林鄭無反應》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

《長Q直進: 分析港澳辦記者會 林鄭無反應》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

2019/07/30 19:00:47|-- Featured --, -- 香港台 --, 長Q直進|迴響已關閉|

[...]
23 07, 2019
 • 長Q直進
  Permalink Gallery

  《長Q直進: 元朗事件與罷交稅運動》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

《長Q直進: 元朗事件與罷交稅運動》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

2019/07/23 19:00:59|-- Featured --, -- 香港台 --, 長Q直進|迴響已關閉|

[...]
16 07, 2019
 • 長Q直進
  Permalink Gallery

  《長Q直進: 政府故意分化兩批民眾》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

《長Q直進: 政府故意分化兩批民眾》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

2019/07/16 19:00:10|-- Featured --, -- 香港台 --, 長Q直進|迴響已關閉|

[...]
9 07, 2019
 • 長Q直進
  Permalink Gallery

  《長Q直進: 林鄭現身見記者無新意 自救都唔識救》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

《長Q直進: 林鄭現身見記者無新意 自救都唔識救》主持:長毛梁國雄、Q爺黎則奮

2019/07/09 19:00:07|-- Featured --, -- 香港台 --, 長Q直進|迴響已關閉|

[...]