Jackie Lee

2 08, 2022
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情-第九十五集-加拿大印刷44年星島日報停刊? 轉戰新媒體市場??》主持:宋浩暉, 陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee

《加拿大楓情-第九十五集-加拿大印刷44年星島日報停刊? 轉戰新媒體市場??》主持:宋浩暉, 陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee

2022/08/02 19:00:54|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]
26 07, 2022
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情-第九十四集- 6月份通脹升近8.1%創40年新高 一籠蝦餃都要賣港幣$60!! |遊瑞士所見所聞》主持:宋浩暉, 陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee

《加拿大楓情-第九十四集- 6月份通脹升近8.1%創40年新高 一籠蝦餃都要賣港幣$60!! |遊瑞士所見所聞》主持:宋浩暉, 陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee

2022/07/26 19:00:56|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]
12 07, 2022
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情-第九十二集-暑假就到報復式旅遊準備開始? 內陸機貴自駕遊又有冇得諗??|茹素對身體有咩好??》主持:陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee 嘉賓 : Desmond Yau

《加拿大楓情-第九十二集-暑假就到報復式旅遊準備開始? 內陸機貴自駕遊又有冇得諗??|茹素對身體有咩好??》主持:陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee 嘉賓 : Desmond Yau

2022/07/12 19:00:36|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]
5 07, 2022
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情-第九十一集-溫哥華華人網站詐騙案 受害者多為中年單身女性?!》主持:陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee

《加拿大楓情-第九十一集-溫哥華華人網站詐騙案 受害者多為中年單身女性?!》主持:陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee

2022/07/05 19:00:24|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]
28 06, 2022
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情-第九十集-加美兩地城市生活費昂貴頭三名有?? 外國追星要有技巧|分享在加拿大應援姜濤故事》主持:陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee 嘉賓 : Aimee Yeung 《姜濤 Keung To溫哥華應援團 – 負責人》

《加拿大楓情-第九十集-加美兩地城市生活費昂貴頭三名有?? 外國追星要有技巧|分享在加拿大應援姜濤故事》主持:陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee 嘉賓 : Aimee Yeung 《姜濤 Keung To溫哥華應援團 – 負責人》

2022/06/28 19:00:43|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]
21 06, 2022
 • 加拿大楓情
  Permalink Gallery

  《加拿大楓情-第八十九集-聯邦政府取消疫苗規定 中學新科目濫藥不良反應急救課程?!│3年用4億公帑??究竟做咗啲咩?》主持:宋浩暉, 陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee

《加拿大楓情-第八十九集-聯邦政府取消疫苗規定 中學新科目濫藥不良反應急救課程?!│3年用4億公帑??究竟做咗啲咩?》主持:宋浩暉, 陳若虛Pius, 文井, Jackie Lee

2022/06/21 19:00:03|-- Featured --, -- 香港台 --, 加拿大楓情|迴響已關閉|

[...]