C朗

7 06, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 – 香港禁歌,是否禁得了?港人未來要學懂政治敏感!》主持:時事評論員 – 譚志強博士、C朗

《小文小宇宙 – 香港禁歌,是否禁得了?港人未來要學懂政治敏感!》主持:時事評論員 – 譚志強博士、C朗

2023/06/07 21:00:02|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]
5 06, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 – 香港人壓力爆煲,政府幾時先會正視?拍片唔使負責,係咪乜片都睇得?》主持:潘小文、C朗

《小文小宇宙 – 香港人壓力爆煲,政府幾時先會正視?拍片唔使負責,係咪乜片都睇得?》主持:潘小文、C朗

2023/06/05 21:00:07|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]
1 06, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 – 6月剛到但極端酷熱、超級颱風、轉彎閃電亦殺到!香港人嘅訴求係翻工!香港仲係福地,可以靠力場頂住?》主持:袁伍鳳博士 (殯葬專家)、C朗

《小文小宇宙 – 6月剛到但極端酷熱、超級颱風、轉彎閃電亦殺到!香港人嘅訴求係翻工!香港仲係福地,可以靠力場頂住?》主持:袁伍鳳博士 (殯葬專家)、C朗

2023/06/01 21:00:36|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]
31 05, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 – 香港公民黨,澳門民聯會同日解散,一起學周恩來總理「蔭蔽精幹,化整為零,積蓄實力,徐圖再起」。》主持:時事評論員 – 譚志強博士、C朗

《小文小宇宙 – 香港公民黨,澳門民聯會同日解散,一起學周恩來總理「蔭蔽精幹,化整為零,積蓄實力,徐圖再起」。》主持:時事評論員 – 譚志強博士、C朗

2023/05/31 21:00:33|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]
29 05, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 – 李家超呼籲社福界支持政府。雙方應如何合作,以提升市民幸福感,為市民建設宜居香港?》主持:時事評論員 – 楊健興、C朗

《小文小宇宙 – 李家超呼籲社福界支持政府。雙方應如何合作,以提升市民幸福感,為市民建設宜居香港?》主持:時事評論員 – 楊健興、C朗

2023/05/29 21:00:01|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]
15 05, 2023
 • 小文小宇宙
  Permalink Gallery

  《小文小宇宙 – 消委會接獲食肆相關投訴較2020年近乎倍增!要食客電子「點餐」仲應該收+1服務費?!》主持:潘小文、C朗

《小文小宇宙 – 消委會接獲食肆相關投訴較2020年近乎倍增!要食客電子「點餐」仲應該收+1服務費?!》主持:潘小文、C朗

2023/05/15 21:00:05|-- Featured --, -- 香港台 --, 小文小宇宙|0條評論|

[...]