Daily Archives: 2016/10/13

13 10, 2016
 • 維多利亞講
  Permalink Gallery

  《維多利亞講 — Hong Kong is not China 青政宣誓玩嘢本小利大》主持 : 林忌、辛比

《維多利亞講 — Hong Kong is not China 青政宣誓玩嘢本小利大》主持 : 林忌、辛比

2016/10/13 23:01:52|-- Featured --, -- PBS台 --, 維多利亞講|0條評論|

[...]
13 10, 2016
 • 香蕉俱樂部
  Permalink Gallery

  《香蕉俱樂部:36條問題你又玩過?》第六季第三集 主持:杜浚斌、強尼、李逸朗、胡凱澄 (一星期五集 假期休息)

《香蕉俱樂部:36條問題你又玩過?》第六季第三集 主持:杜浚斌、強尼、李逸朗、胡凱澄 (一星期五集 假期休息)

2016/10/13 22:00:28|(第06季) 香蕉俱樂部, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]
13 10, 2016
 • 夜夜峰情
  Permalink Gallery

  《夜夜峰情︰婚外情》主持︰謝志峰、譚雁瞳(Sa姐)

《夜夜峰情︰婚外情》主持︰謝志峰、譚雁瞳(Sa姐)

2016/10/13 22:00:16|-- Featured --, -- 香港台 --, 夜夜峰情|0條評論|

[...]
13 10, 2016
 • 眾志同學會
  Permalink Gallery

  《眾志同學會 - 梁耀忠卸膊放棄話事權 黃之鋒:沒能力不是藉口》主持:黃之鋒、林淳軒;嘉賓:葉錦龍

《眾志同學會 - 梁耀忠卸膊放棄話事權 黃之鋒:沒能力不是藉口》主持:黃之鋒、林淳軒;嘉賓:葉錦龍

2016/10/13 21:30:14|-- Featured --, -- PBS台 --, 眾志同學會|0條評論|

[...]
13 10, 2016

《霎時衝動》主持:顏聯武

2016/10/13 21:00:19|(第01季) 啱Channel, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]
13 10, 2016
 • 長Q直進
  Permalink Gallery

  《長Q直進 - 天將降大任於梁耀忠也 但梁耀忠唔係前鋒始終唔係前鋒》主持:黎則奮、梁國雄

《長Q直進 - 天將降大任於梁耀忠也 但梁耀忠唔係前鋒始終唔係前鋒》主持:黎則奮、梁國雄

2016/10/13 20:00:35|-- Featured --, -- PBS台 --, 長Q直進|0條評論|

[...]