Daily Archives: 2018/08/30

30 08, 2018
 • 區區風雲
  Permalink Gallery

  《區區風雲 : 用維權拎選票已不合時宜》主持:戴耀廷、張榮輝 嘉賓: 蔡澤鴻(觀塘區區議員)

《區區風雲 : 用維權拎選票已不合時宜》主持:戴耀廷、張榮輝 嘉賓: 蔡澤鴻(觀塘區區議員)

2018/08/30 19:30:24|-- Featured --, -- PBS台 --, 區區風雲|0條評論|

[...]
30 08, 2018
 • 長Q直進
  Permalink Gallery

  《長Q直進: 唔明小桃園事件梁振英點告?!》主持:Q爺黎則奮、長毛梁國雄

《長Q直進: 唔明小桃園事件梁振英點告?!》主持:Q爺黎則奮、長毛梁國雄

2018/08/30 19:00:47|-- Featured --, -- 香港台 --, 長Q直進|0條評論|

[...]
30 08, 2018
 • 左右大局
  Permalink Gallery

  《左右大局 — 深圳排洪有如單程證審批權,香港人冇SAY要硬食「屎水」!》主持:傑斯、何啟明;林忌(《左右維講》時段)

《左右大局 — 深圳排洪有如單程證審批權,香港人冇SAY要硬食「屎水」!》主持:傑斯、何啟明;林忌(《左右維講》時段)

2018/08/30 17:00:47|-- Featured --, -- PBS台 --, 左右大局|0條評論|

[...]
30 08, 2018
 • 龍鳳大茶樓
  Permalink Gallery

  《龍鳳大茶樓 : 香港大學校長張翔啲英文又俾人笑 校長要主動找人改善 找誰改善?》主持:游清源 何亨 潘啟迪

《龍鳳大茶樓 : 香港大學校長張翔啲英文又俾人笑 校長要主動找人改善 找誰改善?》主持:游清源 何亨 潘啟迪

2018/08/30 17:00:21|-- Featured --, -- 香港台 --, 龍鳳大茶樓|0條評論|

[...]
30 08, 2018
 • 恩典時刻
  Permalink Gallery

  《恩典時刻 – 時代論壇》主持:陳珏明、錢鋒

《恩典時刻 – 時代論壇》主持:陳珏明、錢鋒

2018/08/30 16:00:42|-- Featured --, -- PBS台 --, 恩典時刻|0條評論|

[...]
30 08, 2018
 • D100 好唱口
  Permalink Gallery

  《D100 好唱口 生命21克:青年自殺》主持:羅旭海、羅倫斯、鍾一諾 Roger、伍桂麟 嘉賓:香港撒瑪利亞防止自殺會 理事 黃瀚之、總幹事 曾展國

《D100 好唱口 生命21克:青年自殺》主持:羅旭海、羅倫斯、鍾一諾 Roger、伍桂麟 嘉賓:香港撒瑪利亞防止自殺會 理事 黃瀚之、總幹事 曾展國

2018/08/30 15:00:48|-- Featured --, -- 香港台 --, D100 好唱口|0條評論|

[...]