Daily Archives: 2020/09/17

17 09, 2020
 • 香港有話兒
  Permalink Gallery

  《香港有話兒: 專訪譚文豪抗爭路上心酸; 節目尾段大展歌喉!?》主持: 陳皓桓 嘉賓: 公民黨立法會議員 譚文豪

《香港有話兒: 專訪譚文豪抗爭路上心酸; 節目尾段大展歌喉!?》主持: 陳皓桓 嘉賓: 公民黨立法會議員 譚文豪

2020/09/17 19:30:28|-- Featured --, -- PBS台 --, 香港有話兒|0條評論|

[...]
17 09, 2020
 • 順天知命
  Permalink Gallery

  《順天知命︰解簽十五》主持:李再唐、蔡浩樑

《順天知命︰解簽十五》主持:李再唐、蔡浩樑

2020/09/17 19:00:49|-- Featured --, -- 香港台 --, 順天知命|0條評論|

[...]
17 09, 2020
 • 嚤囉街高談闊論
  Permalink Gallery

  《嚤囉街高談闊論 (復刻版) – 大班跟你詳盡探討,立法會民主派議員的去留問題。》主持:鄭經翰 林旭華 潘啟廸

《嚤囉街高談闊論 (復刻版) – 大班跟你詳盡探討,立法會民主派議員的去留問題。》主持:鄭經翰 林旭華 潘啟廸

2020/09/17 19:00:41|-- Featured --, -- 香港台 --, 嚤囉街 高談闊論 (復刻版)|迴響已關閉|

[...]
17 09, 2020
 • 左右大局
  Permalink Gallery

  《左右大局 — 譚得志未審先坐監至明年初?!快必得把口危險過行刺長毛阿伯?!》主持:梁家權、區諾軒

《左右大局 — 譚得志未審先坐監至明年初?!快必得把口危險過行刺長毛阿伯?!》主持:梁家權、區諾軒

2020/09/17 17:00:35|-- Featured --, -- PBS台 --, 左右大局|0條評論|

[...]
17 09, 2020
 • 恩典時刻
  Permalink Gallery

  《恩典時刻:時代論壇》主持:羅民威 嘉賓:楚思(CIC探訪組成員)、Amy(CIC關注組成員)、龔立人教授(香港中文大學崇基學院神學院副教授)

《恩典時刻:時代論壇》主持:羅民威 嘉賓:楚思(CIC探訪組成員)、Amy(CIC關注組成員)、龔立人教授(香港中文大學崇基學院神學院副教授)

2020/09/17 16:00:09|-- Featured --, -- PBS台 --, 恩典時刻|0條評論|

[...]
17 09, 2020
 • 三點維權
  Permalink Gallery

  《三點維權 : 保釋嘅深層意義係咩? 拆解憲法及人權法!》主持:傑斯, 黃國桐

《三點維權 : 保釋嘅深層意義係咩? 拆解憲法及人權法!》主持:傑斯, 黃國桐

2020/09/17 15:00:49|-- Featured --, -- PBS台 --, 三點維權|迴響已關閉|

[...]