Daily Archives: 2020/02/04

4 02, 2020
 • 維多利亞講
  Permalink Gallery

  《維多利亞講-賀一誠守一國兩制為澳把關,林鄭向中共獻媚出賣香港!》主持:林忌、柴文翰 2020年02月04日

《維多利亞講-賀一誠守一國兩制為澳把關,林鄭向中共獻媚出賣香港!》主持:林忌、柴文翰 2020年02月04日

2020/02/04 22:00:52|-- Featured --, -- PBS台 --, 維多利亞講|0條評論|

[...]
4 02, 2020
 • 香蕉俱樂部
  Permalink Gallery

  《香蕉俱樂部:強尼都食過野味 ?!》第十八季第二十三集 主持:杜浚斌、何慕詩、強尼 (逢星期一二四晚上10點更新)

《香蕉俱樂部:強尼都食過野味 ?!》第十八季第二十三集 主持:杜浚斌、何慕詩、強尼 (逢星期一二四晚上10點更新)

2020/02/04 22:00:28|(第18季) 香蕉俱樂部, -- Featured --|0條評論|

[...]
4 02, 2020
 • 靈凶翻騰半夜講呢啲
  Permalink Gallery

  《靈凶翻騰半夜講呢啲:被性交轉運 ?!》第十八季第九集 主持:何慕詩 嘉賓:鄭遨汶先生 (逢星期三更新)

《靈凶翻騰半夜講呢啲:被性交轉運 ?!》第十八季第九集 主持:何慕詩 嘉賓:鄭遨汶先生 (逢星期三更新)

2020/02/04 21:25:43|(第18季) 靈凶翻騰半夜講呢啲, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]
4 02, 2020
 • 瘋中三子
  Permalink Gallery

  《瘋中三子 : 武漢沙士大爆發, 身為教育工作者嘅周SIR 有咩指教?!》主持:蔡浩樑,周鵬,周SIR

《瘋中三子 : 武漢沙士大爆發, 身為教育工作者嘅周SIR 有咩指教?!》主持:蔡浩樑,周鵬,周SIR

2020/02/04 21:00:28|-- Featured --, -- 香港台 --, 瘋中三子|0條評論|

[...]
4 02, 2020

《霎時衝動 : 疫旅上》 主持 : 顏聯武

2020/02/04 20:30:44|(第18季) 贊助節目 - 霎時衝動, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]
4 02, 2020
 • 人民主場
  Permalink Gallery

  《人民主場 – 香港抗疫一嚿屎 台灣澳門攞曬分 》主持︰慢必陳志全, 快必譚得志

《人民主場 – 香港抗疫一嚿屎 台灣澳門攞曬分 》主持︰慢必陳志全, 快必譚得志

2020/02/04 19:30:49|-- Featured --, -- PBS台 --, 人民主場|迴響已關閉|

[...]