Jason Ng

20 03, 2019
 • 左右大局
  Permalink Gallery

  《左右大局 — 港鐵撞車至今,高層最叻轉移視線 》主持:李慧玲、余若薇

《左右大局 — 港鐵撞車至今,高層最叻轉移視線 》主持:李慧玲、余若薇

2019/03/20 17:00:26|-- Featured --, -- PBS台 --, 左右大局|0條評論|

[...]
7 03, 2019
 • 左右大局
  Permalink Gallery

  《左右大局 — 華為連串還擊美國,係中共默許?》主持:李慧玲、張秀賢

《左右大局 — 華為連串還擊美國,係中共默許?》主持:李慧玲、張秀賢

2019/03/07 17:00:24|-- Featured --, -- PBS台 --, 左右大局|0條評論|

[...]
23 01, 2019
 • 左右大局
  Permalink Gallery

  《左右大局 — 孟晚舟或可用技術性理由「甩身」?中共愈壓迫加國愈有反效果?》主持:李慧玲、余若薇

《左右大局 — 孟晚舟或可用技術性理由「甩身」?中共愈壓迫加國愈有反效果?》主持:李慧玲、余若薇

2019/01/23 17:00:03|-- Featured --, -- PBS台 --, 左右大局|0條評論|

[...]
12 12, 2018
 • 左右大局
  Permalink Gallery

  《左右大局 — 孟晚舟成功獲批保釋關鍵喺邊?詳解特朗普可如何介入司法案件?》主持:李慧玲、余若薇

《左右大局 — 孟晚舟成功獲批保釋關鍵喺邊?詳解特朗普可如何介入司法案件?》主持:李慧玲、余若薇

2018/12/12 17:00:41|-- Featured --, -- PBS台 --, 左右大局|0條評論|

[...]
6 12, 2018
 • 左右大局
  Permalink Gallery

  《左右大局 — 拆解華為同伊朗做生意,點解會犯美國法律!》主持:李慧玲、桑普

《左右大局 — 拆解華為同伊朗做生意,點解會犯美國法律!》主持:李慧玲、桑普

2018/12/06 17:00:22|-- Featured --, -- PBS台 --, 左右大局|0條評論|

[...]
5 12, 2018
 • 左右大局
  Permalink Gallery

  《左右大局 — 何志平或判十年以上,有冇機會返香港服刑?》主持:李慧玲、余若薇

《左右大局 — 何志平或判十年以上,有冇機會返香港服刑?》主持:李慧玲、余若薇

2018/12/05 17:00:59|-- Featured --, -- PBS台 --, 左右大局|0條評論|

[...]