Daily Archives: 2019/07/06

6 07, 2019
 • 爸媽講呢啲
  Permalink Gallery

  《爸媽講呢啲 : 培養野孩子》主持:曾志豪,鄧明儀 嘉賓 : 繆美詩

《爸媽講呢啲 : 培養野孩子》主持:曾志豪,鄧明儀 嘉賓 : 繆美詩

2019/07/06 15:00:09|-- Featured --, -- PBS台 --, 爸媽講呢啲|迴響已關閉|

[...]
6 07, 2019
 • 醫護同行
  Permalink Gallery

  《醫護同行︰腎臟移植與麻醉之多D》主持:路婉儀註冊護士、莊麗老人科專科醫生 嘉賓:馮加信醫生、周嘉歡醫生、孫德枝醫生、朱天儒醫生

《醫護同行︰腎臟移植與麻醉之多D》主持:路婉儀註冊護士、莊麗老人科專科醫生 嘉賓:馮加信醫生、周嘉歡醫生、孫德枝醫生、朱天儒醫生

2019/07/06 13:00:22|-- Featured --, -- PBS台 --, 醫護同行|0條評論|

[...]
6 07, 2019
 • 中梵關係講座
  Permalink Gallery

  「為了信仰,我決不沉默」中梵關係講座 (第四次講座 2019年5月18日 第三部分)

「為了信仰,我決不沉默」中梵關係講座 (第四次講座 2019年5月18日 第三部分)

2019/07/06 12:00:19|-- Featured --, -- PBS台 --, 中梵關係講座|0條評論|

[...]
6 07, 2019
 • D100 通識系列
  Permalink Gallery

  《D100 通識 – 非洲疾控中心 II 》周鵬 2019-07-06

《D100 通識 – 非洲疾控中心 II 》周鵬 2019-07-06

2019/07/06 00:00:39|#免費頻道 - D100通識系列, -- Featured --, -- 網台 --|0條評論|

[...]